HR EN

Charlie Design

MODNI UREDNIK U GLORIA GLAM MAGAZINU 4/ 2017

GLORIA GLAM  GOST MODNI UREDNIK

AVANGARDNI SNOVI LOREDANE BAHORIĆ

Organizacija snimanja Anita Naprta

Foto Mare Milin

Mua Simona Antonović

Kosa Matej Tonković / Glamour

Stilistica Ana Nikačević

Modeli Ana Laura / Talia model

         Ana Nikšić / Relatum

Asistent foto Milan Krkač

Snimljeno na Groblju Sv. Ana u Šibeniku